Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS & TOERNOOIEN SPEELKUBB.NL

Elke deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen en welbevinden in de training/workshop en de toernooien.

  • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training/workshop is kosteloos. Daarna is 50% van de totale som verschuldigd en bij annulering binnen 1 week voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd. Tussentijdse absentie, no show of beëindiging van de training/workshop/toernooi geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het betaalde bedrag.
  • De inschrijving voor een training/workshop geschiedt via mail of door het inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar speelkubb.nl
  • In geval van annulering van de training/workshop door speelkubb.nl wordt door speelkubb.nl het betaalde bedrag volledig teruggestort.
  • Speelkubb.nl sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de training of workshop locatie. Voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
  • Speelkubb.nl is niet aansprakelijk voor de medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de training/workshop. De workshopleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke en/of geestelijke schade.